Jersie Privatskoles Venner

Jersie Privatskole er en lille skole med begrænsede økonomiske muligheder. Derfor er Jersie Privatskoles Venner til. Du er gennem Jersie Privatskoles Venner med til at give skolen og ikke mindst eleverne muligheder, som ikke kan omfattes af skolens normale midler.

Læs mere