General­forsamling

Skolens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og der indkaldes med mindst 3 ugers skriftlig varsel enten pr. brev eller mail. Generalforsamlingens medlemmer består af forældrekredsen og skolekredsen.

Læs mere