Evaluering

Karaktergivning og vurdering af arbejdsindsats

For 4. – 9. klasse sker der en vurdering af arbejdsindsatsen. I 8. og 9. klasse bliver der givet én karakter.
Karaktererne bliver meddelt via Elev- og Forældreintra. De præcise datoer fremgår hvert år af
Intrakalenderen.

Vurdering af arbejdsindsats:

  • 4. kl.: November og maj
  • 5. kl.: November og maj
  • 6. kl.: November og maj
  • 7. kl.: November og maj
  • 8. kl.: November og juni
  • 9. kl.: November, april og juni